"Cyfreithiol 500 DU" - Cwmni o'r Safle Uchaf "Y Times" - Cwmnïau Cyfreithiol Gorau "Gwobrau Cyfreithiol Cymru" – Tîm Cyffredinol y Flwyddyn "Chambers & Partners UK" - Cwmni o'r Safle Uchaf

Cefnogaeth gyfreithiol arbenigol

Cyfreithwyr eithriadol sydd ag enw rhagorol am ddarparu cyngor cyfreithiol o ansawdd uchel i chi a'ch busnes.

Yma pan fyddwch ein hangen

Hawdd ei gyrraedd a chyflym i ymateb - dros y ffôn, e-bost neu wyneb yn wyneb. Cysylltwch â ni heddiw trwy ein ffurflen ymholiad ar-lein.

Cyngor gwerthfawr

Yn uchel eu parch ac yn ymddiried ynddynt gan y bobl bwysicaf - ein cleientiaid. Cymerwch gip ar yr hyn sydd gan ein cleientiaid i'w ddweud amdanom.

Mwg coffi Darwin Gray

Y gefnogaeth gywir, pan fyddwch ei angen

Wedi’i sefydlu dros 20 mlynedd yn ôl, rydym yn gwmni arobryn o arbenigwyr cyfreithiol sy’n darparu cyngor cyfreithiol wedi’i deilwra i unigolion a busnesau ar draws ystod o wasanaethau cyfreithiol. Rydym yn gwmni cyfreithiol cenedlaethol gyda swyddfeydd yn Ne Cymru a Gogledd Cymru ac mae ein cyfreithwyr yn gweithio’n ddiflino i gynorthwyo gyda phob math o faterion cyfreithiol. Rydym yn falch o'r ffaith bod dros 80% o'n cleientiaid yn dod atom trwy argymhelliad gan gleient presennol, sy'n dangos pa mor werthfawr yw ein gwasanaethau.

quote

Rwyf wedi gweithio gyda Darwin Gray ers nifer o flynyddoedd ac mae lefel y gwasanaeth, proffesiynoldeb ac ymateb amserol heb ei ail. Byddwn yn argymell Darwin Gray yn fawr i unrhyw fusnes.”

Becs Beslee
Dice FM Cyf
quote

Mae Darwin Gray wedi darparu gwasanaeth o'r radd flaenaf i ni ers blynyddoedd lawer bellach. Mae nhw wir yn cymryd yr amser i ddeall ein busnes a datblygu perthnasoedd sy’n arwain at gyngor a chymorth sy’n gyd-destunol ac yn effeithiol.”

Rebecca Cooper
Hyfforddiant ACT
quote

Rydym wedi gweithio gyda Darwin Gray ers sawl blwyddyn ac rydym bob amser wedi gweld eu gwasanaethau a’u cyngor o’r radd flaenaf.”

Karen Gale
Grŵp Stepping Stones
quote

Cwmni hynod broffesiynol a diffuant sy'n neilltuo amser ar gyfer eich ymholiadau ac yn deall yr angen i ddadansoddi rhai ffeithiau a gwybodaeth i sicrhau bod popeth yn cael ei ddeall yn berffaith. Byddwn yn argymell y cwmni’n fawr i unrhyw un sy’n chwilio am unrhyw fath o gyngor cyfreithiol.”

Gwawr Booth
Portal Training Ltd
quote

Mae PSS wedi gweithio gyda Darwin Gray ers blynyddoedd lawer. Rydym bob amser wedi derbyn gwasanaeth rhagorol. Cyngor a chefnogaeth brydlon a phroffesiynol.”

Ledia Shabani
Mae Property Support Services UK Ltd
quote

Rydym wedi defnyddio sawl adran o fewn DG yn ddiweddar ac rydym wedi bod yn falch iawn gyda gwasanaeth effeithiol, effeithlon ac ymarferol. Hapus iawn hyd yn hyn a disgwyliaf y byddwn yn parhau i ddefnyddio DG.”

Guto Bebb
Undeb Amaethwyr Cymru
quote

Mae Darwin Gray yn cynnig gwasanaethau gwirioneddol wych i ni. Proffesiynol iawn, cyflym a gwasanaethau ar gael yn ddwyieithog sy’n bwysig iawn i ni, argymhellwn yn fawr.”

Iwan Hywel
Mentrau Iaith Cymru
quote

At Darwin Gray dwi wastad yn troi mewn achosion brys a sensitif er mwyn cael cefnogaeth a chyngor. Mae'r tîm yn gyflym i ymateb i alwadau neu e-byst am gyngor a chefnogaeth ar bob mater. Maent yn egluro materion cymhleth mewn ffordd y gall person lleyg ei ddeall yn hawdd.”

Margot Adams
Guarding UK Ltd
darwin llwyd

Rydym wedi bod yn darparu gwasanaethau cyfreithiol ac yn cynnig cyngor arbenigol i gleientiaid ledled Cymru a Lloegr ers dros 20 mlynedd. O’n prif ganolfan yn ein swyddfa yng Nghaerdydd (a’n hail swyddfa yng Ngogledd Cymru), cydnabyddir bod gennym rai o’r cyfreithwyr gorau sydd gan Gaerdydd a Chymru i’w cynnig, y mae eu profiad helaeth a’u gwybodaeth arbenigol a’u harbenigedd yn gwarantu budd heb ei ail i’n holl gleientiaid. gwasanaeth.

Gan ddarparu ystod o wasanaethau cyfreithiol, mae ein cyfreithwyr yng Nghaerdydd a Bangor yn gweithio'n galed dros ein cleientiaid. Mae gennym wybodaeth arbenigol mewn amrywiaeth o feysydd gan gynnwys eiddo masnachol, anghydfodau masnachol, corfforaethol a masnachol, cyflogaeth ac AD, ewyllysiau a phrofiant, ansolfedd, ac anghydfodau eiddo.

Os ydych yn ceisio cyngor cyfreithiol gan un o’n cyfreithwyr proffesiynol yn ein swyddfa yng Nghaerdydd neu swyddfa Gogledd Cymru, Cysylltwch â ni trwy gwblhau ein ffurflen ymholiad ar-lein, neu ffoniwch ni ar 029 2082 9100 i siarad ag un o’n cyfreithwyr yng Nghaerdydd neu gyfreithwyr Gogledd Cymru heddiw.

Newyddion a Digwyddiadau

Araith y Brenin: Yr hyn y mae'n rhaid i gyflogwyr ei wybod

Yn dilyn buddugoliaeth Llafur yn yr etholiad, cyhoeddwyd rhai o’r diwygiadau mwyaf i gyfraith cyflogaeth y DU ers y 1970au ar 17…

DARLLENWCH MWY

Dilysiad Cynaliadwyedd Gorau ar gyfer Darwin Gray

Mae Darwin Gray wedi derbyn dilysiad gan Alcumus SafeSupplier am ddangos ein rhinweddau moesegol, amgylcheddol ac ariannol, i helpu cleientiaid…

DARLLENWCH MWY

Carlsberg yn cymryd drosodd Britvic: 3 Awgrym Wrth Gaffael Busnes

Cyhoeddwyd yn ddiweddar fod Carlsberg wedi cytuno ar gytundeb gwerth £3.3bn i brynu’r gwneuthurwr sboncen Robinsons, Britvic. Mae Carlsberg yn gobeithio y bydd…

DARLLENWCH MWY

Newidiadau Cyfraith Cyflog 2024: Diweddariadau Byw

Yn olaf, etholiad cyffredinol 2024, mae'r Llywodraeth Lafur yn penderfynu gwneud canlyniadau i'r rownd derfynol. Fe fydd yn…

DARLLENWCH MWY