Cyhoeddi rhestr fer Gwobrau Adnoddau Dynol Cymru 2019

Mae rhestr fer Gwobrau Adnoddau Dynol Cymru 2019 wedi ei chyhoeddi, a chafwyd mwy o enwebiadau eleni nag a gafwyd o'r blaen o bob cwr o Gymru.

Cafodd y gwobrau eu lansio yn 2017 gan yr asiantaeth recriwtio flaenllaw, Acorn, a'r cwmni cyfraith masnach Darwin Gray. Eleni bydd 350 o weithwyr proffesiynol ym maes adnoddau dynol yn dod ynghyd yng Ngwesty'r Exchange yng Nghaerdydd ar gyfer seremoni wobrwyo tei du fawreddog i ddathlu llwyddiant y 34 enwebai sydd wedi cyrraedd y rhestr fer, ac i weld pwy fydd yn ennill yr anrhydeddau pwysig ar y noson. Mae llawer o gategorïau newydd wedi cael eu cyhoeddi ar gyfer 2019, gan gynnwys 'Menter Adnoddau Dynol Gorau'.

Mae'r noson wobrwyo, sy'n cael ei harwain gan Sian Lloyd o'r BBC, yn cydnabod y gweithwyr adnoddau dynol proffesiynol gorau mewn amrywiaeth o ddiwydiannau, ac yn arddangos yr unigolion a'r timau gorau yng Nghymru o ran eu harferion adnoddau dynol, dysgu a rheoli pobl dros y 12 mis diwethaf. Mae enillwyr blaenorol yn cynnwys Tai Tarian, Circle IT, Menter a Busnes, Cymdeithas Adeiladu y Principality a Choleg Gŵyr Abertawe.

Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi yn y seremoni wobrwyo ar 22 Mawrth, gydag anerchiad ysbrydoledig gan y gyflwynwraig deledu sydd wedi ennill nifer o wobrau a gwobr BAFTA, Lowri Morgan.
I orffen y dathliadau bydd adloniant gan y band Roc a Rôl, Rocket Joe Joe - gyda rhagor o syrpreisys yn ystod y noson.

Meddai Maria Larcombe, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Acorn: "Mae Gwobrau Adnoddau Dynol Cymru yn llwyfan gwych i gydnabod ymroddiad a phroffesiynoldeb ein gweithwyr adnoddau dynol talentog yma yng Nghymru. Mae nifer yr enwebeion eleni wedi bod yn anhygoel, ac mae safon eithriadol y gwaith a welwyd wedi gwneud y broses feirniadu yn un anodd iawn. Rydyn ni'n dymuno pob lwc i bawb sydd wedi cyrraedd y rhestr fer, ac yn edrych ymlaen at ddathlu llwyddiannau pawb ar 22 Mawrth."

Ychwanegodd Fflur Jones, Pennaeth Cyfraith Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol Darwin Gray: "Rydyn ni wedi cael nifer anhygoel o ymgeiswyr eleni, gydag enwebiadau rhagorol o bob cwr o Gymru mewn amrywiaeth eang o ddiwydiannau. Mae wedi bod yn wych gweld enwebiadau yn ein cyrraedd ni o'r gorllewin a'r gogledd, sy'n dangos y dylanwad cynyddol sydd gan y Gwobrau fel digwyddiad blynyddol pwysig i Rwydwaith Adnoddau Dynol Cymru. Dylai pawb sydd wedi llwyddo i gyrraedd y rhestr fer fod yn falch iawn o'r hyn maen nhw wedi'i gyflawni."

Mae'r gwobrau sydd ar gael yn cynnwys Tîm Adnoddau Dynol y Flwyddyn, Defnydd Gorau o'r Gymraeg ym maes Adnoddau Dynol, Ymgynghorydd Adnoddau Dynol Annibynnol y Flwyddyn, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol y Flwyddyn a Prentis/Hyfforddai Adnoddau Dynol y Flwyddyn, ac mae'r holl enillwyr yn cael eu dewis gan banel o weithwyr proffesiynol o'r diwydiant. Bydd enillydd gwobr Seren Adnoddau Dynol hefyd yn cael ei ddewis o blith yr holl enillwyr.

I gael rhagor o wybodaeth am y gwobrau, ewch i www.waleshrawards.cymru. Bydd tocynnau ar werth yn fuan – dilynwch @WalesHRNetwork i gael y newyddion diweddaraf – ond nifer cyfyngedig sydd ar gael, felly archebwch yn fuan rhag cael eich siomi.

Rhestr Fer 2019

Anna ShererNewyddion