Lansio Cynhadledd Iechyd Meddwl yn Aberystwyth gyda’r nod o godi arian tuag at elusennau lleol

I gyd-fynd ag Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl 2019, mae’r cwmni cyfreithiol Darwin Gray, a’r ymgynghorwyr cefnogi busnes, Mabis, wedi lansio cynhadledd iechyd meddwl a fydd yn cael ei gynnal yn yr haf.

Cynhelir y gynhadledd, “Lles y Gweithlu yn y Gweithle”, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth ar ddydd Mercher 10 Gorffennaf, wedi’i anelu at unigolion yn ogystal â busnesau a sefydliadau sy’n dymuno rheoli, gwella neu fynd i’r afael ag iechyd meddwl yn y gweithle.

Bydd unrhyw elw a wneir fel rhan o’r gynhadledd yn cael ei roi i’r elusennau iechyd meddwl lleol, Mind Aberystwyth a’r DPJ Foundation.

Bydd y gynhadledd undydd yn cynnwys siaradwyr arbenigol o bob cwr o Gymru a’r DU, a fydd yn trafod gwahanol agweddau o iechyd meddwl gan gynnwys cyflogaeth ofalgar, strategaeth iechyd meddwl, lles ariannol a chymorth cyntaf meddyliol. Bydd cyfle i fynychu sesiynau blasu soffroleg yn ogystal â chlinigau cyfraith cyflogaeth a chyngor AD.

Dywedodd Fflur Jones, Pennaeth Cyflogaeth ac AD gyda Darwin Gray:

“Rydym ni’n falch o fod yn lansio’r gynhadledd hon mewn partneriaeth â Mabis. Rydym ni wedi bod yn hapus iawn gyda’r ymateb gan bartneriaid a chefnogwyr i’n cynorthwyo i roi rhaglen o sesiynau ysbrydoledig at ei gilydd. Mae iechyd meddwl yn dod yn fwyfwy pwysig i gyflogwyr; fodd bynnag, mae nifer o heriau a dulliau i’w hystyried o hyd wrth reoli iechyd meddwl ar gyfer gweithwyr, o fewn y gweithle a thu hwnt. Rydw i’n edrych ymlaen at glywed gan yr ystod o arbenigwyr ar 10 Gorffennaf.”

Dywedodd Corinna Lloyd-Jones, Cyfarwyddwr AD ar ran Mabis:

“Mae lles meddyliol yn y gweithle ac arferion rheoli a datblygu pobl yn effeithiol yn gysylltiedig yn agos â’i gilydd. Mae cyflogwyr sy’n buddsoddi mewn gwella iechyd meddwl yn y gweithle yn gweld buddion sylweddol i’r busnes, gan gynnwys mwy o gymhelliant, ymgysylltiad a chreadigrwydd o fewn y gweithlu, gan arwain at well perfformiad a chynhyrchiant. Rydym ni felly’n falch iawn o weithio gyda Darwin Gray i lansio’r gynhadledd newydd hon, a fydd yn cynnig cyfle gwych i edrych yn fanylach ar sut all iechyd meddwl da fod o fudd i’r busnes yn ogystal â’r bobl, yn ogystal â chefnogi dwy elusen iechyd meddwl gwych o Gymru.”

Bydd y gynhadledd yn cloi gyda sesiwn holi ac ateb gyda phanel o arbenigwyr, gan roi cyfle i ofyn cwestiynau agored a rhannu syniadau ymysg mynychwyr.

Am ragor o fanylion neu i archebu eich lle yn y gynhadledd, ewch i: https://mental-health-at-work-conference.eventbrite.co.uk/

Anna ShererNewyddion