Home » Training and Events » 9 Employment Law Changes in 2024 That Employers Need to Know About

9 Employment Law Changes in 2024 That Employers Need to Know About

Thursday, January 25, 2024 12:00 - 13:00
Our legal experts will be exploring all of the key upcoming employment law changes in 2024 and what employers should do about them.

2024 could be one of the most eventful years in the history of UK employment law.

Join Darwin Gray’s legal experts for a free webinar exploring all of the key upcoming employment law changes in 2024 and what employers should do about them.

In addition to sharing their expertise, the team will also be on hand to answer your questions.

Topics that will be covered include:

 • Changes to holiday pay
 • The new Carer’s Leave Act
 • Flexible working changes
 • TUPE
 • New rights for irregular hours workers
 • Changes to neonatal care leave
 • Duty to prevent sexual harassment
 • Greater redundancy protection for those on maternity leave
 • Minimum wage increases

 

Date: Thursday 25 January 2024

Time: 12pm-1pm

Online: You will receive the relevant joining details and links ahead of the webinar

 

This webinar will also be delivered in Welsh. See full details below.

 

Mae 2024 yn debygol o fod yn un o’r blynyddoedd mwyaf nodedig yn hanes cyfraith cyflogaeth yn y DU.

Ymunwch ag arbenigwyr cyfreithiol Darwin Gray am webinar rhad ac am ddim i glywed am yr holl newidiadau arfaethedig i gyfraith cyflogaeth yn 2024 a beth ddylai cyflogwyr wneud amdanynt. Yn ogystal â rhannu eu harbenigedd, bydd y tîm hefyd wrth law i ateb eich cwestiynau.

Bydd y sesiwn yn trafod:

 • Newidiadau i dâl gwyliau
 • Y Ddeddf Absenoldeb Gofalwyr newydd
 • Ceisiadau gweithio’n hyblyg
 • TUPE
 • Hawliau newydd i’r rheini ag oriau anghyson
 • Newidiadau i absenoldeb neaonatal
 • Dylwetswydd i atal aflonyddu
 • Mwy o ddiogelwch yn erbyn diswyddo gorfodol i’r rheini ar gyfnod mamolaeth
 • Cynyddu’r isafswm cyflog gwladol

 

Dyddiad: Dydd Mawrth 30 Ionawr 2024

Amser: 12y.h – 1y.h

Ar-lein: dolen zoom i ddilyn

Cofrestrwch am ddim i sicrhau eich lle