Home » Training and Events » Post-Election Employment Law Changes Every Employer Needs to Know About

Post-Election Employment Law Changes Every Employer Needs to Know About

Tuesday, July 16, 2024 12:00 - 12:45 | Wednesday, July 17, 2024 12:00 - 12:45
Post-Election Employment Law Changes Every Employer Needs to Know About

Following the results of the 2024 General Election, Darwin Gray’s employment team will explore the proposed major employment law changes which may be implemented within the first 100 days. Early planning for these changes is key as some of the proposed measures will dramatically change the way employers will need to recruit, manage and exit their employees. This is a need-to-know topic for HR professionals and senior leaders.

In this free 45-minute webinar, our employment law and HR experts will share insights for employers on the proposed changes, including potential changes to unfair dismissal law, casual workers’ rights, contracts, policies and Employment Tribunal claims.

In addition to sharing their insights, the team will also be on hand to answer your questions.

Event details

Date: Wednesday 17 July 2024

Time: 12pm-12:45pm

Online: You will receive the relevant joining details and links ahead of the webinar

 

*This webinar will also be delivered in Welsh. See below*

 

Y Newidiadau Cyfraith Cyflogaeth Ar ôl yr Etholiad Sydd Angen I Bob Cyflogwr Wybod Amdano Nawr

 

Yn dilyn canlyniadau Etholiad Cyffredinol 2024, bydd tîm cyflogaeth Darwin Gray yn archwilio’r newidiadau arfaethedig i gyfraith cyflogaeth y gall ddod i rym o fewn y 100 diwrnod cyntaf yn dilyn yr etholiad. Mae cynllunio cynnar ar gyfer y newidiadau hyn yn allweddol gan y bydd rhai o’r mesurau arfaethedig yn newid y ffordd y bydd angen i gyflogwyr recriwtio, rheoli a diswyddo gweithwyr. Mae hwn yn bwnc y mae angen i weithwyr AD proffesiynol ac uwch arweinwyr fod yn ymwybodol ohono.

Yn ystod y gweminar 45-munud rhad ac am ddim hon, bydd ein harbenigwyr ym maes cyfraith cyflogaeth ac AD yn trafod effeithiau’r newidiadau arfaethedig ar gyflogwyr, gan gynnwys y newidiadau posibl i gyfraith diswyddo annheg, hawliau gweithwyr achlysurol, contractau, polisïau a hawliadau Tribiwnlys Cyflogaeth.

Yn ogystal â rhannu eu harbenigedd, bydd y tîm hefyd wrth law i ateb eich cwestiynau.

Manylion y digwyddiad

Dyddiad: Dydd Mawrth 16 Gorffennaf 2024

Amser: 12yh-12:45yh

Ar-lein: Byddwch yn derbyn y manylion ymuno a’r dolenni perthnasol cyn y gweminar