Wythnos y Cynnig Cymraeg

May 15, 2024

 

Mae Darwin Gray yn fusnes sydd yn falch iawn o’i wreiddiau Cymraeg ac yn cydnabod y pwysigrwydd o allu darparu ‘Cynnig Cymraeg’ i gleientiaid.

Beth yw Cynnig Cymraeg Darwin Gray?

Gyda thwf pellach yn ein harlwy Cymraeg eleni, erbyn hyn, gallwn gynnig gwasanaethau Cymraeg yn bron i bob un o’n hadrannau.

Gallwn gynnig gwasanaethau cyfreithiol yn y meysydd canlynol drwy gyfrwng y Gymraeg:

Gallwn hefyd gynnig hyfforddiant cyflogaeth ac adnoddau dynol yn y Gymraeg yn ogystal â chynadleddau addysgiadol.

Pam bod ein Cynnig Cymraeg yn bwysig?

Mae’r cyfle i gleientiaid i gyfathrebu yn eu mamiaith yn allweddol. Gall fod yn gysur i gleientiaid sy’n derbyn cyngor cyfreithiol drwy gyfnodau anodd.

Mae cynnig gwasanaethau Cymraeg hefyd yn helpu ein sylfaen o gleientiaid i dyfu ar draws Cymru.

Beth nesaf i Gynnig Cymraeg Darwin Gray?

Agorwyd ein Swyddfa yng Ngogledd Cymru er mwyn lledaenu ein cynnig yn y gogledd. Rydym wedi dyblu (a mwy) yn y nifer o weithwyr Cymraeg sydd yn y swyddfa hynny eleni!

Rydym hefyd wedi cyflogi mwy o siaradwyr Cymraeg yn ein Swyddfa yng Nghaerdydd. Gyda mwy o gynhwysedd i gymryd ymlaen materion Cymraeg – mae ein cynnig yn estyn yn bellach!

Rydym yn awyddus i sicrhau bod ein Cynnig Cymraeg yn tyfu wrth i Darwin Gray dyfu, a byddwn yn parhau i adnabod ein Cynnig Cymraeg fel rhan annatod a phwysig o’n gwasanaeth.

Contact Our Team
Catherine Burke
Partner
View Profile
Damian Phillips
Partner
View Profile
Fflur Jones
Managing Partner
View Profile
Gareth Wedge
Partner
View Profile
Mark Rostron
Partner
View Profile
Nick O’Sullivan
Partner
View Profile
Owen John
Partner
View Profile
Rhodri Lewis
Partner
View Profile
Stephen Thompson
Partner
View Profile

I have worked with Darwin Gray for a number of years and the level of service, professionalism and timely response is second to none. I would highly recommend Darwin Gray to any business.”

Becs Beslee
Dice FM Ltd

Darwin Gray have provided us with a first-class service for many years now. They really take the time to understand our business and develop relationships which results in advice and support that is contextualised and effective.”

Rebecca Cooper
ACT Training

We have worked with Darwin Gray for several years and have always found their services and advice to be first class.”

Karen Gale
Stepping Stones Group

An extremely professional and sincere company who make time for your queries and understand the need to break down certain facts and information to ensure everything is understood perfectly. I would highly recommend the company to anyone looking for any type of legal advice”

Gwawr Booth
Portal Training Ltd

PSS has worked with Darwin Gray for many years. We have always received an excellent service. Prompt and professional advice and support.”

Ledia Shabani
Property Support Services UK Ltd

We have used several departments within DG recently and we have been very pleased with an effective, efficient and down to earth service. Very happy thus far and I expect that we will continue to use DG.”

Guto Bebb
Farmers’ Union of Wales

Darwin Gray offer us truly superb services. Very professional, quick and services available bilingually which is very important to us, highly recommend.”

Iwan Hywel
Mentrau Iaith Cymru

My “go to” in urgent and time sensitive cases for direction, support and advice. The team are quick to respond to calls or emails for advice and support on all matters. Always explain complex matters in a way a lay person can easily understand.”

Margot Adams
Guarding UK Ltd